03
01
05
09
07
10
08
02
06

«Նորարար գրադարաններ» աշխատաժողովի կարիքների գնահատում

Հունիս 10-17-ը ՀՀ 59 գրադարանային աշխատողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքներով գրադարանավարները վերապատրաստման հետևյալ թեմաներն են առանձնացրել. — «Ինչպե՞ս միջոցներ հայթայթել

Read more