Հինգշաբթի, 23 Մայիսի, 2024
Հրապարակումներ

ԴԱՐՁՅԱԼ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամերիկացիները պրպտող են, անընդհատ փոփոխությունների միտված։ Գրադարանային գործում էլ այդպիսին են։ Սիրում են ամեն տեսակ նորաբանություններ անել։ Նրանց մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ կհանդիպեք գրադարանային նորաբանություններ և նոր հապավումներ։ Հապավումներին առանձնահատուկ բարեհնչյունություն հաղորդելու համար նրանք բառախաղ են անում։ Ինչպես, օրինակ, SMART, բառը, որը խելացի իմաստն ունի, մինչդեռ հապավման մեջ բացելիս այն կարդացվում է․

  • Specific (simple, significant) — պարզ
  • Measurable (meaningful, motivating) — չափելի
  • Achievable (agreed, attainable) — հասանելի
  • Relevant (reasonable, realistic) — համարժեք
  • Time bound (time-based) — ժամանակային առումով չափելի

Նելլի Խաչատրյանը իր հոդվածում անդրադառնում է մեկ այլ տառային շարքի՝ միջոցառման կամ քարոզարշավի պլանավորման A-F քայլերի հերթականությանը և առավելապես շարքի վերջին տառին կամ միջոցառման արդյունքների ամփոփմանը և գնահատմանը: Հետևե՛ք մեր հրապարակումներին Նելլիի հոդվածը բաց չթողնելու համար։