ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԸ ԱԶԴՈՒՄ ԾՆՈՂ-ԵՐԵԽԱ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

Հետազոտություններ են արվել ուսումնասիրելու երեխաների և ծնողների փոխհարաբերությունները էլէկտրոնային և տպագիր գիրք կարդալու ժամանակ:  Պարզվել են, որ ծնողները և երեխաները

Read more