Օգտակար հղումներ

Ծրագրով ստեղծված կայքեր

Արագածոտնի մարզային գրադարան

Լոռու մարզային գրադարան

Կոտայքի մարզային գրադարան

Շիրակի մարզային գրադարան

Տավուշի մարզային գրադարան

Սյունիքի մարզային գրադարան

Սպիտակի քաղաքային գրադարան

Ստեփանավանի քաղաքային գրադարան

Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգ

Այլ հղումներ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն

Հայաստանի Ազգային գրադարան

ՕԳՏԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Աշխատարան 2018 նյութեր

«Էլեկտրոնային ընթերցանության հնարավորություններն ու մարտահրավերները», Գոհար Աքելյան

Շիրակի մարզային գրադարանի երկրագիտական քարտարան

Աշխատարան 2019 նյութեր

Զեկույցներ

«Հայաստանի գիտատեղեկատվական հանգույցը գործունեության մեջ։ Ձեռքբերումներ և խնդիրներ», Զեկ.` Տիգրան Զարգարյան

«Գուգլի ամպային տեխնոլոգիաները գրադարանավարի առօրյա աշխատանքում», Զեկ.՝ Ավետիկ Պետրոսյան

«Գրադարանների համագործակցությունը և հասարակական կազմակերպությունների հետ», Զեկ.՝ Կարեն Զադոյան

«Վիքիքաղվածքներ և վիքիդարան. գրադարանները սիրում են Վիքին», Զեկ.՝ Արմեն Միրզոյան

«Օնլայն համայնքների հետ աշխատանք, մոդերացիա» Զեկ.` Արթուր Պապյան
«Կայքերի ու սոցցանցային օգտահաշիվների անվտանգություն», Զեկ.՝ Արթուր Պապյան
«Լուսանկարչության հիմունքներ», Զեկ.՝ Արթուր Պապյան

Մասնակից գրադարանների անդրադարձը աշխատաժողովին

Հայաստանի Ազգային գրադարան

Տավուշի մարզային գրադարան